RIDE WITH FIZIK - 100KM CHALLENGE

Cảm ơn bạn đã đăng ký thử thách 100km "Ride with Fizik"

Thời gian thực hiện thử thách của bạn: 01/01/2022 - 02/01/2021

Link nộp Tracklog của bạn: https://forms.gle/kGPCW7idbArZ9o4HA

----------------------

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về chương trình, hãy liên hệ với Fizik Vietnam tại:

Hotline: 1900 633 802

Email: marketing@premiumdistribution.vn

Messenger: m.me/fizikvietnamofficial