DÂY QUẤN

 Băng Tempo Bondcush Classic - 3MM  Băng Tempo Bondcush Classic - 3MM
750,000₫
 Băng Tempo Microtex Classic - 2MM  Băng Tempo Microtex Classic - 2MM
599,000₫
 Băng Vento Microtex Tacky -  2MM  Băng Vento Microtex Tacky -  2MM
999,000₫