Chính Sách Bảo Hành

Thời gian bảo hành.

Mọi sản phẩm fi'zi: k, ngoại trừ vật tư tiêu hao hoặc những bộ phận hạn chế như (Dây khóa Boa), bảo hành có hiệu lực trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua hàng.

Điều kiện bảo hành

Trong thời gian bảo hành và khi có bằng chứng mua hàng, sản phẩm sẽ được sửa chữa bằng cách sử dụng các bộ phận thay thế hoặc sửa chữa của fi'zi: k, hoặc sản phẩm sẽ được thay thế bằng cùng một mặt hàng tương tự hoặc kiểu mẫu được sửa lại trong một thời gian hợp lý. Để nhận được bất kỳ dịch vụ bảo hành nào, bạn có thể liên hệ với cửa hàng nơi sản phẩm được mua, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin sẽ được yêu cầu kích hoạt yêu cầu bảo hành của bạn; Biên lai bán hàng của bạn hoặc bằng chứng mua hàng khác có ghi ngày mua hàng. Bạn sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào cho bộ phận nào hoặc phí nhân công nào cho các dịch vụ bảo hành hợp lệ. Do khả năng bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển, nên khi gửi sản phẩm đi bảo hành, bạn nên đóng gói sản phẩm một cách chắc chắn và gửi sản phẩm, kèm theo biên lai.

Chúng tôi không áp dụng với.

  1. Các trường hợp hư hỏng do sai sót trong quá trình bảo quản, để sản phẩm ở môi trường nhiệt độ không phù hợp
  2. Hư hại do sửa chữa không đúng cách bởi bất kỳ ai khác hoặc đơn vị nào khác ngoài Fi'zi:k
  3. Bị hư hại do hỏa hoạn hoặc bất kỳ thiên tai nào khác gây ra
  4. Không suất trình được bằng chứng mua hàng tại các đại lý của Fi'zi"k
  5. Tự ý thay thế các phụ kiện và vật tư tiêu hao
  6. Đã hết thời gian bảo hành